Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:
1. http://www.tpd.org.gr/defaultorg.htm
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
2. http://www.mtpy.gr/02MetoxoiPages/metoxoi02.html
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
3.http://www.teady.gr/
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
4. http://www.ttbank.gr/default.asp?siteID=1&pageID=21&langID=1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
 ΔΗΜΟΣΙΟΙ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τελευταίο Εκκαθαριστικό (προτιμάται η κόκκινη εκτύπωση).
Αστ. Ταυτότητα
Τελευταία μηνιαία μισθοδοσία σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εκκαθαριστή
Ε9 (αν δεν υπάρχει, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει Ε9)

Εξαιρούνται κάποιοι δήμοι, νοσοκομεία και γενικά υπηρεσίες που αλλάζουν συνεχώς.
Σίγουρα δεν δικαιούνται οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, της Ολυμπιακής και του ΟΤΕ.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εντάχθηκε πρόσφατα.
Τα νοσοκομεία Άγιος Παύλος και Αγία Όλγα Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν πρόσφατα.
Ο Δήμος Χανίων εξαιρείται.

Αυτά, ενδεικτικά από περιπτώσεις που γνωρίζουμε. Υπάρχουν και πολλά άλλα για τα οποία πρέπει να ρωτάμε κάθε φορά.

Όλοι οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι ΜΟΝΙΜΟΙ.
Όσοι είναι μόνιμοι για λιγότερο από δύο χρόνια, θεωρούνται ΔΟΚΙΜΟΙ και θα πρέπει να έχουν εγγυητή για να αιτηθούν για το ποσό των 10000 ευρώ το ανώτερο.

Τυχόν επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους και οδοιπορικά που φαίνονται σε μισθοδοσίες, ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη – ΜΟΝΟ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ.

Γενικότερα λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές σε άλλα προϊόντα του Ταχ. Ταμιευτηρίου (απλά καταναλωτικά, στεγαστικά, μεταφορές υπολοίπων, πιστωτικές κάρτες).
Καλό είναι να το γνωρίζουμε από πριν, για να μπορούμε να προσδιορίσουμε καλύτερα το ποσό του δανείου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: